top of page

Yurtdışı Üniversite Eğitimi

Lisans, yüksek lisans, sertifika ve diploma programlarını yurtdışında tamamlamak isteyen öğrencilerimiz için ülke, üniversite, bölüm araştırmalarını yapıyor ve başvuru süreçlerini yönetiyoruz. Kabul almaları sonrasında kesin kayıt, vize, konaklama ve diğer hizmetleri uzman kadromuz ile yönetiyoruz. 

Yurtdışı Lisans
Programları 

Lisans programları yurtdışındaki üniversitelerde ülkelerin kendi eğitim sistemlerine bağlı olarak 3 ya da 4 yıl sürmekte, bazı bölümler için (tıp, mimarlık vb. ) 5 yıl ve üzeri olabilmektedir. Bazı ülkeler (İngiltere, İrlanda, Avustralya vb) ülkelerde öğrencilerin mezun olduğu lise veya not ortalamasına göre Foundation (Akademik Hazırlık Yılı) Programı sunulmaktadır.

 

Lisans programlarına başvurular için lise mezuniyet not ortalaması ve dil yeterliliği ana kriterlerdir.

Not ortalaması kabul şartlarında ülkeye, üniversiteye ya da başvurulan programa göre değişiklik gösterebilir. Mezuniyet not ortalaması %65 in üzerinde olan öğrencilerin kabul oranı daha yüksekken, daha düşük ortalamaya sahip olan öğrencilerimiz için alternatif üniversite ve bölüm araştırılması yapılmaktadır.

Yurtdışındaki üniversitelerde eğitim dili genel olarak ülkenin ana dilinde yapılmaktadır ve bu nedenle yabancı öğrencilerin akademik başarı gösterebilmeleri için eğitim diline hâkim olmaları istenmektedir. Yurtdışında bulunan üniversiteler dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan IELTS, TOFEL, TestDaF, DELE gibi sınavlardan geçerli not alınmış olmasını talep etmektedir. Dil yeterliliği olmayan öğrenciler için Dil Hazırlık Programları da mevcuttur.  

Bazı Avrupa ülkeleri lisans başvurularında Türk öğrencilerden TYT-AYT sınav sonuçlarını istemekte ve Türkiye’de mutlaka bir üniversite kazanmış olmayı başvuruda şart tutmaktadır.

Kuzey Amerika’da bulunan üniversitelerin birçoğu yabancı öğrencilerden SAT (Scholastic Aptitude Test) veya AP (Advanced Placement Test) sınavlarından geçerli bir puan almış olmasını istemektedir. Bu sınavlar özel yetkilendirilmiş merkezler tarafından belli tarihlerde yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra lise dönemi boyunca yapılan sporlar, sanat faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, yapılan stajlar üniversite başvurularında önem arz etmektedir.

TSS – The Student Services olarak İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde öğrencilerimiz için üniversite ve program araştırması yapmakta ve başvuruları büyük bir özenle gerçekleştirmekteyiz.

Master programları lisans sonrası belli bir alanda uzmanlaşmak veya lisans programından farklı bir alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin başvuru yaptıkları programlardır.​

 

Master programları ülkelerin eğitim sistemlerine ve programlara bağlı olarak 1 ile 3 yıl arasında sürmektedir.

 ​ 

Master programlarına başvurular için lisans not ortalaması, dil yeterliliği, lisans eğitimi boyunca alınan farklı eğitimler, stajlar ve akademik referanslar önem arz etmektedir.

 ​ 

Not ortalaması kabul şartlarında ülkeye, üniversiteye ya da başvurulan programa göre değişiklik gösterebilir. Mezuniyet not ortalaması %75 in üzerinde olan öğrencilerin kabul oranı daha yüksekken, daha düşük ortalamaya sahip olan öğrencilerimiz için alternatif üniversite ve bölüm araştırılması yapılmaktadır.

 ​ 

Yurtdışındaki üniversitelerde eğitim dili genel olarak ülkenin ana dilinde yapılmaktadır ve bu nedenle yabancı öğrencilerin akademik başarı gösterebilmeleri için eğitim diline hâkim olmaları istenmektedir. Yurtdışında bulunan üniversiteler dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan IELTS, TOFEL, TestDaF, DELE gibi sınavlardan geçerli not alınmış olmasını talep etmektedir. Lisans eğitimi boyunca eğitimim dili %100 yabancı olan (eğitim dili %100 İngilizce veya Almanca vb.) öğrencilerden bazı üniversiteler bu tür sınav sonucu istememektedir.

 ​ 

Kuzey Amerika’da ve dünya listelerinde üst sıralarda bulunan İngiltere, Avustralya, Avrupa üniversiteleri master başvurularında GMAT (Graduate Management Admission Test) ve GRE (Graduate Record Examinations) gibi yeterlilik sınav sonuçları isteyebilmektedir. Bu sınavlar sayısal, sözel ve analitik yazma bölümlerinden oluşur. Sınavlar özel yetkilendirilmiş sınav merkezleri tarafından belli tarihlerde yapılmaktadır.

 ​ 

Bunların yanı sıra lisans eğitimi süresince alınan eğitimler, sertifikalar, yapılan stajlar,  sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kabul alma aşamasında öğrencilerin başvurularını destekleyen unsurlardır.

 ​ 

TSS – The Student Services olarak İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde öğrencilerimiz için üniversite ve program araştırması yapmakta ve başvurularını büyük bir özenle gerçekleştirmekteyiz.

Yurtdışı Master 
Programları

Yurtdışı Sertifika ve Diploma
Programları

Sertifika ve diploma programları lise veya lisans eğitimi sonrasında kendilerini kendi alanlarında veya eğitim aldıkları alan dışında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik hazırlanmış yüksek lisans ve yüksek lisans programlarına göre daha kısa ve ekonomik programlardır. Bu tür programları başvuru kriterleri daha esnektir. Lisans ve yüksek lisans programlarında istenilen ileri düzey İngilizce veya yüksek not ortalaması istenmemektedir. 

Üniversiteler bünyesinde sunulan sertifika ve diploma programlarında öğrencilerin ders saydırarak bir üst programa devam etmeleri mümkündür. 

Sertifika ve diploma programlarında alan seçenekleri oldukça geniştir. Programlar 1 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir.

 

İşletme
Pazarlama
Ekonomi
Uluslararası Ticaret
İnternet Pazarlama ve E-ticaret
Reklamcılık

Halkla ilişkiler
İnsan kaynakları yönetimi

Seyahat, turizm ve konaklama işletmeciliği
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Proje Yönetimi
Bilgi Teknolojisi
Bilgisayar Sistemleri

bottom of page